GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM PSYKEDELISKA SVAMPAR Psykedeliska svampar, även kallade psilocybinsvampar, magiska svampar eller knarksvampar (den sistnämnda är vanlig i media). Dessa svampar innehåller alkaloiderna Psilocybin och Psilocin. Psykedelia (från engelskans Psychedelic, psyche= grekiskans ord för själen och delic = att synliggöra) är därmed en grupp droger som skapar ett tillstånd av högre medvetande, där man ser sitt inre. LSD, meskalin och (delvis) Cannabis är exempel på andra droger som tillhör samma grupp.

Svampen äts vanligtvis torkad eller extraherad i vatten. Effekterna börjar efter 20-40 minuter och håller i sig i ca 6 timmar. En av de framträdande effekterna är perceptionsförändringar, med öppna ögon kan objekt pulsera eller smått röra på sig, raka konturer böljar sig som vågor, vibrerar, hörn snirklar sig. Synen kan trots den visuella störningen bli skarpare. Direktseendet utökas så att man exempelvis kan titta ut över en skog med grantoppar och samtidigt se alla grantopparna lika tydligt. Vissa beskriver också att de får en bättre förstoringsglaseffekt när de betraktar små föremål på avstånd. Med stängda ögon framträder mönster ännu tydligare. Kalejdoskopiska effekter, mönster och fraktaler i regnbågens färger och som upprepar sig med perfektion, men även symboler, antika skriftspråk, djur, människor, ögon, etc. Observera att detta sker med stängda ögon. Hallucinationer är ett begrepp som används för att beskriva att man ser/upplever saker som inte finns och skall inte blandas samman med den psykedeliska upplevelsen där hallucinationer är sällsynta.

Även andra former av sinnesintryck påverkas. Smak, lukt, beröring och i viss mån hörseln. Alla yttre intryck som behöver tolkas av hjärnan blir i viss mån förstärkta eller förvrängda.

Men svampens effekter är inte bara fysiska. Effekten på psyket är förmodligen den mest intressanta effekten.

Den psykedeliska effekten innebär att man får en distansering till egot. Muren som avskärmar oss och hindrar oss från att skärskåda oss själva faller. Möjligheten ökar att nå insikter utan att egot avfärdar eller förnekar dessa.

Svampen kan bl.a öka förståelsen för, och samhörigheten med naturen. Svampen visar hur den vanliga västerländska föreställningen om att alla liv/medvetanden är separerade från varandra kanske är en illusion, man inser att att är ett. Man återfinner detta budskapet inom flertalet religioner och filosofier. Att just känna denna känslan av att vara "ett med alltet" ger en vilja att ta hand om naturen mera. Man vill inte skada sig själv, vilket man inser att man gör när man skadar det som är ett med sig själv.

Vissa vill hävda att svampen har ett eget medvetande som framträder i formen av en lärare. Svampen visar oss (de påverkade) glömda minnen (både glada och sådana vi vill glömma), våra fördomar, åsikter. Allt som ligger dolt och behöver bearbetat tas fram ur djupet, in i ljuset.

Under starkare påverkan så blir svampens medvetande allt tydligare. En del personer väljer att beskriva det som en kontakt med gud. Andra beskriver det som ett starkt vitblått ljus, medans några hävdar att det har en en helt annan form. Vad man än väljer att kalla tillståndet, så är ger det en stark känsla av att kunna se allt ur ett större perspektiv. Man är ett med tiden, ett med alltet. Meningen med livet, döden, universum andra frågor som människorna försökt besvara i tusentals år kan komma närmare sin förklaring. Tankarna kommer i en jämn ström till dig, du skapar inte dom, du bara lyssnar på dom och följer associationerna vidare i långa långa trådar, medans mönster, objekt, figurer passerar över dina ögonlock...

Låter det flummigt? Ja, vad det än är som händer så är det ett fenomen som många upplever och för dessa har det en stor mening. Upplevelserna leder till positiv förändring. Man kan försonas med sitt förflutna, trauman kan lösas upp, känslor av meningslöshet transformeras till känslor av hopp. Att människor har en stor behållning av sina upplevelser har bevisats i studier från Johns Hopkins University. Läs mer här eller läs studien här.

Det argumenteras bland vissa forskare om möjligheten att människan upptäckte svampens effekter mycket tidigt i vår utveckling, att det rent av spelat roll i evolutionen och kan ha inletts redan för tiotusentals år sedan när våra förfäder gick omkring på Afrikas savanner och levde som jägare och samlare, följde hjordarnas rörelser och hittade svampar i dynghögarna de lämnade efter sig. Psykedeliska droger skulle enligt teorin ha hjälpt människor att utveckla skrift och talspråk vilket är grunderna för att kunna forma samhällen.

POPULÄRA PSYKEDELISKA SVAMPAR Psilocybe cubensis är stora svampar som man kan odla inomhus i plastbackar. P. cubensis är den mest kända svampen i den moderna svampkulturen och är populär för att den är lättodlad och relativt potent.

Toppslätskivlingar (Psilocybe semilanceata) är små svampar som man kan hitta på gräsmark på hösten när medeltemperaturen ligger under 15 grader. Arten är mycket populär bland oss nordbor, många anser att de ger en djupare och mer visuell tripp än cubensis.

Den tredje vanligaste svampen är förmodligen Psilocybe cyanescens som växer på träspån. Det krävs mer kunskap och erfarenhet för att odla Psilocybe cyanescens och arten förkommer inte naturligt i Sverige, men kan odlas utomhus i en bädd av träspån/sågspån.

En annan svamp som ofta förväxlas med Psilocybe cyanescens på grund av likheten i namnet är Panaeolus cyanescens, som växer på gödsel i tropiska klimat. Odlas ibland av hobbyodlare som vill experimentera med någonting annat än cubensis.

Det totala antalet svampsorter i världen som innehåller psilocybin eller psilocin är ganska stort. Erowid har en lista på över 100 arter som du kan läsa här I Sverige finns det ett 10-tal, mer om dom går att läsa här på SvampInfo i artiklen om psykoaktiva svampar i Sverige.

Se även artiklarna om Psilocybinsvampar, Psilocybe, Panaeolus, Pluteus, Gymnopilus och Conocybe i Magiska Molekylers wiki.


Psilocybe cubensis.

Psilocybe semilanceata
(Toppslätskivling).

Psilocybe Cyanescens
(Wavy Caps).

Panaeolus Cyanescens
.

Panaeolus subbalteatus
(Kantbroking).

Conocybe cyanopus
(Liten klockhätting. Även känd under namnet grönfotshätting). Sällsynt
LÄNKAR Erowid Psilocybin Mushroom Vault Svampinformation från Erowid
Den Heliga Svampen En bra 10-sidig onlinebok på Svenska om psykedelisk svamp.
Shroomery: Comprehensive Shrooms Information Mycket information om svamp här!