SVAMP SOM TERAPIVEKTYG / LÄKEMEDEL Först av allt vill jag uppmana att du läser kapitlet Medicinska användningsområden för psykedeliska droger i Legaliseringsguiden. Här publiceras de senaste rönen och allt backas upp med omfattande referenser till vetenskapliga studier.

Terapi

Svampen har en förmåga att visa dig dina problem som du av en eller annan anledning inte kan se i nyktert tillstånd. Under påverkan av psykedeliska droger guidas man i tankarna på ett sätt där man får problemet visat för sig utan att egots filtrering/censurering försöker skydda dig. Du får bland annat förmågan att betrakta dig själv ur en tredje persons perspektiv, vilket möjliggör att du ser dina brister och fel. Man kan kalla det att konfronteras med problemet. Och när man sett varje aspekt av problemet, förstår problemet, så är det lättare att hitta en lösning. Med andra ord: Svamp löser inte problemet som en huvudvärkstablett tar bort huvudvärk, du löser problemet genom att se orsaker och samband som tidigare var dolda.

Observera att det oftast inte bara går att äta svamp och tro att det är en mirakelkur som kan göra hela jobbet. Svamp skall användas tillsammans med samtalsterapi för att fungera riktigt bra. En person med psykiska problem bör inte självmedicinera eftersom det kan förvärra tillståndet istället för att förbättra det.

Boken "Den heliga svampen" av Nätverk för Psykedelisk Forskning beskriver hur en svampsession i terapisyfte kan se ut. En länk till boken finns längst ner på sidan. Läs den! Jag har fått tillåtelse att citera ur boken. Här kan man läsa om vilka förberedelser en guide bör göra med sin klient inför sessionen:

Förberedelse.

Man bör ha samtal i minst 5 - 20 timmar då guiden berättar om svampens effekter: de inre världarna, barndomsminnen, kroppsliga symtomen och döds- och återfödelse-processen. Det är viktigt att lägga ner tid på hur man handskas med de psykologiska försvaren. Flera gånger ska guiden upprepa vikten av att inte smita ifrån upplevelsen eller att avbryta den genom att titta, prata eller gå omkring. Man ska försöka sjunka in i sig själv och låta musiken föra en in i andra dimensioner. För att man ska kunna klara av skrämmande upplevelser betonas hela tiden att man är trygg och säker och att guiden hela tiden håller kontrollen. Vad som än händer, vad du än upplever, så är du trygg.

Guiden ska skapa ett så nära personligt förhållande som möjligt till klienten. Under sessionen kan det bli nödvändigt med kroppskontakt för att klienten ska kunna känna sig lugn. Detta fungerar bara om klienten har förtroende för guiden och för själva processen.

Det fungerar aldrig att ge svamp mot klientens vilja. Det slutar med största sannolikhet med katastrof. Den som gör det bevisar sin totala avsaknad av kunskap om de psykedeliska ämnena. Det är bara samarbete som gäller, och båda måste vara helt överens om alla detaljer.

Klientens livssituation diskuteras liksom förväntningarna på sessionerna. Guiden ska ta fram det positiva i klientens personlighet. Det grundläggande budskapet som förmedlas är att det finns en djupt positiv kraft i alla människor även om det för tillfället är dolt. Det är den kraften vi vill nå och det är med hjälp av den som helande sker. Med hjälp av denna positiva kraft kan man se mer sunt på sin omgivning och förändra världen i positiv riktning.

Man bör diskutera annorlunda upplevelser, att de i ett annorlunda medvetandetillstånd är helt normala och att vi måste acceptera dem. Många människor har lärt sig att njutning är fel, och kan därför ha svårt att acceptera en extatisk upplevelse. Andra skrämmande upplevelser kan vara känslan av att förlora förståndet eller att dö. Upplevelsen av att dö kan vara så realistisk att klienten lätt kan ta det som verklighet. Det gäller att då inte avbryta sessionen och guiden måste lova att han finns med hela tiden och ger den trygghet som behövs. Även dessa känslor måste ses som naturliga i sammanhanget, och de måste accepteras innan man kan gå vidare. Ju längre man uppehåller sig vid en negativ känsla desto längre tid tar det innan den går över.

Kroppsliga symtom kan nå sådan styrka att de vållar verkliga problem. Illamående, uppkastningar, huvudvärk, smärtsamma kramper, olika muskelsmärtor, andnöd, ökad motorisk aktivitet och andra symtom är alltid av psykosomatisk natur. Även här gäller det att gå in i upplevelsen och följa med i musiken, att inte kämpa emot utan tillåta sig att uttrycka känslan med rörelser i hela kroppen. När guiden går igenom allt detta måste klienten hela tiden ha möjlighet att ställa frågor. Ingenting ska vara oklart.

Före själva sessionen bör man öppna upp sinnet med olika aktiviteter. Bada, vandra i naturen, meditera, dansa och leka. Massage ger guiden möjlighet att etablera en fysisk kontakt inför sessionen.

I boken listas hur svamp kan användas för att bota olika psykiska sjukdomar.

Depression.

Personer med olika typer av depression kan få en helt ny positiv livssyn efter bara ett fåtal sessioner. En depression som varat i flera år kan botas så att den aldrig återkommer. Djupa och allvarliga depressioner kan kräva flera sessioner. Det viktigaste steget är oftast när man genomgått döds- och återfödelseupplevelsen och kommer in på det transpersonella planet. Detta är oerhört helande.

Vissa problem kan uppstå med svårt deprimerade personer. De har ofta självmordstankar och självdestruktiva tendenser. Detta kan förstärkas mellan sessionerna och då krävs det att personen har ständigt sällskap med någon erfaren person. Att symtomen förstärks är ett gott tecken på att svampen har verkan. Det innebär att man har fått kontakt med problemet och att det blir lättare att komma åt under sessionerna. Men då är det också oerhört viktigt att man inte avbryter behandlingen. Om man gör det kan det förvärrade tillståndet hålla i sig väldigt länge.

Om inget särskilt alls händer under sessionerna är det egentligen värre än om symtomen förstärks. Det kan leda till besvikelse över behandlingen och hela livssituationen som i sin tur kan ge en fördjupad depression. Förväntningar inför resultatet bör diskuteras i förväg för att undvika en sådan besvikelse.

Neuroser.

Ordet neuros är egentligen ett samlingsbegrepp för en mängd olika psykiska besvär. Det kan vara allt från fobier, ångest och oro till tvångstankar och sexuella störningar. Så som vi lever i dagens stressade samhälle kan man nästan säga att alla människor är neurotiska. Ett oerhört vanligt problem idag är att inte kunna skapa kontakt och etablera goda relationer till andra människor. Detta skapar en enorm ensamhet bland människorna, vilket vi kan se på att fler och fler bor i ensamhushåll.

Sexuella störningar har ofta ett nära samband med relationsproblem. Dessa problem kan oftast behandlas med ett fåtal sessioner. Vanligt är impotens, för tidig sädesavgång, avsaknad av sexuell lust, vaginism mm. Mera djupt sittande störningar som t.ex. sadomasokism eller koprofili (att vara fascinerad av avföring) kräver fler sessioner.

Fobier, ångest och oro är ofta något som är lätt att komma åt med svampen. Men för tvångstankar och tvångshandlingar, där personen ofta gör upp komplexa system för vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra, krävs vanligtvis väldigt många sessioner. Tvångstankarna byggs upp omedvetet av personen för att han ska kunna kontrollera sig själv och omgivningen. Att tappa kontrollen är det värsta som kan ske för en sådan person. Eftersom det just gäller att kunna släppa all kontroll av sina tankar under svampsessionen för att släppa fritt det omedvetna blir detta ett mycket stort problem för honom.

Kontrollen är då så stark att det sker en mycket liten eller ingen påverkan alls från svampen under sessionerna. Men vid varje session knackar svampen på skyddsskalet för att det ska spricka. Och när det väl sker blir det oftast ett väldigt terapeutiskt genombrott, då hela tvångstankesystemet går i kras. Men innan dess kan det gå både tio och tjugo sessioner (2).

  Psykoser.

Psykoser har alltid varit svåra att behandla och många psykotiska tillstånd har ansetts vara kroniska.

Men med hjälp av upplevelseterapi, sk "djupterapi" som bygger på liknande holistiska principer som svampsessionerna har man här i Sverige lyckats bota "kroniker" under loppet av 12 - 24 månader. Då har man använt sig av en andningsteknik som öppnar upp energikanalerna i kroppen på samma sätt som svampen. Detta har kombinerats med bl.a. intensiva samtal, kroppskontakt och massage.

Positiva resultat har också uppnåtts med psykedelisk terapi. Här är det viktigt att skapa en trygg omgivning för den psykotiske, inte bara under sessionerna utan även all övrig tid. Sessionerna bör kompletteras med många samtal och uttrycksfulla aktiviteter som frigörande dans, sång och målning.

Vägen ur en psykos är lång och det gäller att vara uthållig. Vad svampen kan ge för resultat beror väldigt mycket på personen själv och omgivningens inställning. Om både den psykotiske och personerna runt omkring är oengagerade i processen är det nästan dömt att misslyckas. Då ger det nog inte bättre resultat än vad neddrogningen med neuroleptika gör.

Mindre allvarliga tillstånd, sk borderline-psykoser är lättare att hantera och personer med borderline-diagnos kan nå en betydande förbättring med svampens hjälp.

Psykosomatiska sjukdomar.

Vissa läkare hävdar att 75 - 80 procent av alla sjukdomar är psykosomatiska, andra säger att det är mer. Detta har naturfolken insett långt före oss västerlänningar. När de talade om andar som orsakade en infektion skrattade vi åt hur obildade och vidskepliga de var. Men nu är det nog dags att tänka om. Bakterier har vi ständigt i oss och runt omkring oss. En infektion är ett tecken på att en kroppsdel blivit försvagad p.g.a. obalans i systemet.

Den heliga svampen släpper fram energier i alla kanaler och rensar bort blockeringar och skapar på så vis balans och harmoni. Samtidigt får man insikt i orsaken till obalansen - för mycket stress på jobbet, dåliga familjerelationer etc. Vanligtvis får man också insikt i vad som behöver förändras i livsstilen för att en god hälsa ska kunna behållas.

Kroniska infektioner, bl.a. luftrörskatarr, bihåleinflammation, och blåskatarr kan med hjälp av den heliga svampen helt försvinna. Det är en stor chans att symtomen aldrig återkommer.

Smärtsamma tillstånd som huvudvärk, migrän, mag- och tarmkatarr, svåra menstruationsmärtor, smärtor i nacke och rygg eller i lederna beror ofta på en inre blockering med anknytning till den aktuella kroppsdelen. Sådana blockeringar kan lätt frigöras med ett fåtal sessioner. Detsamma gäller ett stort antal andra psykosomatiska problem som t.ex. hjärtklappning, dubbelslag, andningsvårigheter, onormal svettning, muskelkramper, förstoppning, diarré och oregelbunden menstruation.

Något som man kan se snabba och tydliga förbättringar på är olika typer av exem och hudproblem. Psoriasis t.ex. beror ofta på en obalans i kroppens energier. Psoriasis kan med stor framgång behandlas med svampen. Det är stor chans att man blir helt symtomfri för resten av livet. Under en session kan man under några få timmar se hur utslagen försvinner.

Vissa personer med närsynthet har fått bättre syn efter vissa psykedeliska sessioner. Denna närsynthet är delvis psykogen, dvs. den beror på psykiska spänningar som påverkar ögats muskler. Chansen till förbättring tycks dock vara liten i det här fallet. Kanske är det bättre med avslappningsövningar och ögongymnastik.

Astma och allergier som har ökat så väldigt på den senaste tiden är en sjukdom som tycks vara mycket svår att bota med svampen. Det kanske beror på att påverkan kommer utifrån i form av dålig luft, och då är det luften som bör ändras på istället. Moderna hus innehåller massor av plast och kemikalier som avdunstar hela tiden. Ska man leva sunt bör man bo i ett hus med endast naturliga byggnadsmaterial och med god ventilation, och naturligtvis inte bland industrier och bilavgaser.

Själv bör man naturligtvis inte heller bidra till miljöförstöringen genom att använda bilen dagligen eller köpa en massa onödiga industriprodukter. Har man svårigheter att byta till en miljövänligare livsstil kanske svampen kan hjälpa till. Svampen ger dig modet att gå ifrån gamla invanda, negativa mönster. Kanske din önskan om att kunna ingå som en frisk del i Moder Jords natur kan förverkligas.

Cancer och AIDS.

De som står inför döden, kanske på grund av en obotlig sjukdom, kan erfara en oerhört ökad livsglädje under den tid som är kvar. Ofta räcker det med en eller ett par svampsessioner för att den lidande ska uppleva en vändpunkt.

Döden som tidigare tett sig som skrämmande får en annan dimension när man tagit del av svampens undervisning. Plötsligt inser man att det liv man haft, och den korta tid man har kvar inte på något vis är meningslöst. Alla människor har en mening med sitt liv. Detta kan vi förstå och inse under en svampsession.

Många cancerpatienter har haft en enorm glädje av psykedelisk medicin. (7), (8). Troligtvis gäller detta också andra grupper i samma situation. Jag tänker främst på AIDS-patienter och HIV-smittade. För dem är all psykedelika verkligen värdefull. Den starka livsglädjen man får ger ett starkare immunförsvar. HIV-smittade patienter har behandlats framgångsrikt med MDMA (Extacy) i USA, men jag kan inte hitta några rapporter om det. Nu finns tyvärr få möjligheter att forska kring psykedelika, då det fortfarande finns starkt begränsande lagar på området.

Läkemedel

Psilocybin har visat sig vara ett hjälpmedel för att behandla Klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk, cluster headache). Klusterhuvudvärk är förmodligen den värsta sortens huvudvärk man kan drabbas av. Den beskrivs som värre än smärtan av att föda barn eller att amputera ett ben utan bedövning. Huvudvärken kommer i perioder där man får huvudvärk varje dag, eller flera gånger om dagen. Anfallen kommer snabbt, kan vara timslånga och är mycket explosiva i sin karraktär. Man beräknar att 70-90 per 100 000 människor är drabbade i Sverige.

Med psilocybin kan anfallet avbrytas, och det finns även rapporter som tyder på att små doser psilocybin har en förebyggande effekt och det finns även fall där psilocybinbehandling har lett till att den drabbade blivit med besvären helt.

Doserna som används är mindre än vad behövs för att trippa.

LÄNKAR Terapi:
Nätverket för Psykedelisk Forskning Svensk sida. Länkar till mycket bra material.
Den Heliga Svampen Bok som behandlar terapi med svamp.
Magiska Molekylers forum för psykedelisk och psykolytisk terapi
Stanislav Grof M.D nätresurser Om Grofs forskning om LSD och dess värde som terapiverktyg (liknar psilocybin)
Handbook for the therapeutic use of LSD-25 Individual and group procedures.
Klusterhuvudvärk:
Tråd på Magiska Molekyler: Svamp mot Hortons (cluster headache)
Erowid: Cluster Headache Treatment with Psilocybin Mushrooms & LSD
Cluster Buster's FAQ Allt om svamp och klusterhuvudvärk.