SVAMPARNAS BUDSKAP / SVAMPFILOSOFI Under svamppåverkan är det lätt att gå in i långa filosofiska tankar. När man stänger ögonen och slappnar av så går tankarna i nya mönster och spår som man inte är van vid i det nyktra, vakna livet. Det blir lättare att se dolda sammanhang, se saker i ett större perspektiv än det vi är vana vid. Normalt har vi vad som kan liknas vid ett filter inkopplat. Ett filter som hindrar information från att komma igenom och upplevas. Innanför den filtrerade omvärlden skapar vi en skyddad värd där egot kan dominera. Plockar man bort filtret och låt egot stillas, så når man tillståndet där man är fri att upptäcka mera om sig själv och om alltets varande.

Visioner kan komma i form av bildsekvenser i kombination med tankar. Känslor av att se från andras ögon, känna andras känslor. Det kan handla om allt från politik, religion, historia, hur medvetandet fungerar, vad som kan upplevas av människor, djur, etc.

Man kan uppleva det som att man guidas i tankarna. Det man tänker kommer inte från samma källa som ens vardagliga, nyktra tankar. Det känns som att tankarna kommer från något annat än vardagsfantasier. Det är detta som vissa anser är svampens ande, eller svampgudar, som telepatiskt agerar läromästare och visar oss människor vår historia, vad som format oss till att bli de vi är idag. Som individer, som art, som liv.

Man får se exempelvis se sina fördomar i nytt ljus, man får lära sig att allt är relativt, att få saker kan anses vara en sanning, för evigt, i alla sammanhang. Detta ger en ökad respekt för andra människors uppfattningar och åsikter. Det blir lättare att skapa en acceptans för att kunna tränga ännu djupare i förståelsen.

Budskap eller visioner kan upplevelser ha kopplingar till exempelvis hinduismens och buddhismens (men även andra religioners) yttersta definitioner av sanning eller mening. Det är därför många användare av psykedelia visar intresserade av visdomen i dessa religioner som skapats av insikter som nåtts under djup meditation, medvetandetillstånd som ligger nära det psykedeliska medvetandetillståndet.

Vissa når insikter som handlar om att man behöver förändra sitt liv, kanske genom att minska sin negativa påverkan på miljön (hur man transporterar sig, handlar närproducerat, etc.) eller rent av blir vegetarian av kostskäl eller av sympati för andra djurs lidande.

Men samtidigt som det finns den spirituella sortens svampanvändare så finns det lika många personer som tar avstånd från tanken på att det skulle finnas en svampgud, en andevärld, eller att svamp har någonting med det övernaturliga att göra. Att alla upplevelser är ett resultat av upplevarens förväntningar och önskningar. Man får se det man vill se, helt enkelt.

Dock är de flesta överens om att svampen väcker oss ur vår vardagliga dvala, där filtret filtrerar bort lite för mycket av det vi borde se. Filtret har en nödvändig funktion i vardagen, den sållar bort sånt vi redan känner till, det som är onödigt att hela tiden uppfatta. Men samtidigt hindrar filtret oss från att känna just allt. När vi går ut från våra hus i ett nyktert tillstånd och ser en grön gräsmatta så reflekterar vi inte så mycket över det, vi ser bara en gräsmatta. Vi ser en skata som hoppar fram på gräsmattan, men vi tänker bara "en fågel". Synintrycken går "rakt igenom hjärnan" utan att lämna intryck.

Under påverkan av psykedeliska droger så stannar man upp och betraktar alla saker som om det var den första gången man såg dom. Gräsmattan blir ett hav av liv, insekters hem, de större djurens mat, habitat för svampar och små örter. Man ser varje litet grässtrå som böjer sig i vinden, vinden som gör mönster. Man hör lövens prasslande, man hör fåglarnas kvittrande kommunikation, man ser alla små delhändelser i varje sekund. Skatan på gräsmattan som letar maskar, bina flyger från blommorna till sin kupa med nektar. Man ser alla livsformers samspel, hur dom hänger ihop, hur dom lever och utvecklas. Man kan inte undgå att känna en stark kärlek i kombination med förundran över naturens skönhet. Man får orgasmiska känslor av att bara insupa intrycken av alla färger och mönster. Man kan sitta i timmar och bara titta på naturen, samtidigt som man tar emot lärdomar om vad allting handlar om.

DELAR AV KNARKKORVENS VÄRLDSUPPFATTNING Jag ska berätta lite om tankar och visioner jag fått under några trippar som gjorde att jag tvingades överge min tidigare ateistiska tro. Svampen lärde mig nya sätt att söka, finna och uppleva intelligensen i världens alla livsformers celler, det jag definierade som gud. Som sagt, det är min uppfattning, ingenting som skall uppfattas som en sammanfattning av alla svampanvändares världsbild.

Alla människor, djur, växter, mikrober, bakterier - allt levande är ett. Enade, inte separerade från varandra. Vi har en gemensam bakgrund, vi är alla en del av livets träd, även om vi befinner oss på olika grenar. Från samma källa. Dom ursprungliga mikroberna som spred sig runt hela jorden, i alla miljöer. Kilometer ner i jorden, vid varma källor, i kalla glaciärer. Överallt. Och genom mutationer och evolutionsläran skapar mikroberna mer och mer avancerade former av liv. Miljarder år av mutationer senare så sitter här en särskilt välmuterad art här framför tangentbordet och försöker förklara hur det själv kan existera...

Våra kroppar är avancerade maskiner, organiska robotar. Vår hjärna är vår CPU, men den behöver mjukvara för att fungera. DNA innehåller inte bara instruktionerna för att bygga maskinen, den innehåller även mjukvaran. Den är vår världs mest märkliga molekyl. Den har inbyggd felkorrigering och samtidigt som den skapar cellen så skapar cellen den.

Men något skiljer ett dött föremål från ett levande. En cell kan existera med alla sina fysiska beståndskomponenter utan att fungera, utan att omvandla energi, utan att reproducera sig. Det måste finnas en energi av något slag som kickar igång cellen, får maskinen att snurra, men samtidigt osynligt kan avlägsnas.

Energin delas av alla olika sorters liv på jorden. Och det är denna energin som gör att jag kallar oss enade. Det är en illusion att vi är uppdelade i miljarder självständiga delar, för innan vi föds och efter våran död så är vi bara energi. En enda energi. Energin är ren intelligens. Den kraft som förde ihop de fysiska beståndsdelarna till de första levande små organiska maskinerna. Såg till att dessa maskiner (mikroberna) utvecklades till mer och mer avancerade former. Såg till att det skapades olika organ för att uppfatta andra energier i den fysiska världen som utnyttjas för att utvecklas ännu mera.

Energin skulle kunna definieras som vår själ, samtidigt som den skulle kunna vara gud. Allt är energi, gud är allt - Vi är allt, Vi är gud. Enade.

Intelligensen i naturen, hos livet, är vad de religiösa skrifterna försöker förklara. Men när skrifterna skrevs så användes många liknelser och sätt att skriva som genom tidernas lopp förändrats. Översättningar har gjort sitt och människors utveckling och kulturella förändring gör att vi inte längre förstår essensen, budskapen. Religionen har gått från att förmedla viktiga mänskliga insikter till att bli institutioner där man skall lära sig skriftens ord utantill och dyrkar personerna i den. Gudens ord blir enbart det som står i skriften och kan inte omförhandlas. Religionerna har förlorat sin mening.

Jag tror inte att en guds mening kan sökas i en text, eller kan förmedlas så enkelt genom ord. Vår tids verktyg är lika primitiva som för 2000 år sedan. Det enda vi skall uppmuntra varandra att göra är att söka inåt under meditation (eller liknande tillstånd) för att hitta sina egna svar, sin egen definition. Använd religionerna som inspiration, plocka russinen, forma en egen kaka.

I princip alla kulturer som existerat genom tiderna har haft olika former av gudar och andeväsen. Det är först på senare tid med vetenskapens intåg som man tagit avstånd från allt "övernaturligt". Det är naturligtvis svårt att bevisa existensen av någonting som inte syns eller kan mätas. Det är lika omöjligt att motbevisa detsamma, vi kan inte hävda att vi har perfekta instrument, perfekta mätmetoder, att vi letar på rätt plats, efter rätt sak. Vi kan inte ens definiera vad gudsenergin är, mer än som vaga och allomfattande teorier. Kanske kan man någon gång få vetenskapen att förenas med filosofin och nå en enad allsmäktig förståelse som kan definieras med ord. Kvantfysikens och strängteorins utplånande av totalitära tillstånd på en mikronivå tycker jag är intressant då den ger även de mest härdade know-it-all's en känsla av hänförelse och förundelse. Allt som vi ser och kan ta på är små vågor i strängar som hela tiden ändrar tillstånd, precis som dess grannsträngar som inte är delar av objekt vi kan se och ta på. Vad vi kan bevisa får en ny innebörd.

Det vi ser, hör och kan uppfatta med våra begränsade kroppar är bara en liten del av vad som är verkligheten. Svampen vet.

TERENCE MCKENNA Terence McKenna, en stor pionjär inom psykedeliautforskningen som skrivit en mängd böcker om bl.a svamp fick under en tripp ett budskap från svampen. Han förklarar i McKenna's "Stoned Ape" theory of human evolution - Excerpts from on-line documents in which McKenna discusses his theory lite mer om detta. Där förklarar han även lite om sin teori att det var svamparna som gjorde att de tidiga människorna utvecklade ett talspråk.

Vill ni läsa mer av Terence McKenna, besök Terence McKenna Land
Vill du lyssna på McKenna? Här finns många MP3:or

THE MUSHROOM SPEAKS by Terence McKenna

("I" i texten är svampen)

I am old, older than thought in your species, which is itself fifty times older than your history. Though I have been on earth for ages I am from the stars. My home is no one planet, for many worlds scattered through the shining disc of the galaxy have conditions which allow my spores an opportunity for life. The mushroom which you see is the part of my body given to sex thrills and sun bathing, my true body is a fine network of fibers growing through the soil. These networks may cover acres and may have far more connections than the number in a human brain.

My mycelial network is nearly immortal--only the sudden toxification of a planet or the explosion of it's parent star can wipe me out. By means impossible to explain because of certain misconceptions in your model of reality all my mycelial networks in the galaxy are in hyperlight communication through space and time.

The mycelial body is as fragile as a spider's web but the collective hypermind and memory is a vast historical archive of the career of evolving intelligence on many worlds in our spiral star swarm. Space, you see, is a vast ocean to those hardy life forms that have the ability to reproduce from spores, for spores are covered with the hardest organic substance known.

Across the aeons of time and space drift many spore forming life-forms in suspended animation for millions of years until contact is made with a suitable environment. Few such species are minded, only myself and my recently evolved near relatives have achieved the hyper-communication mode and memory capacity that makes us leading members in the community of galactic intelligence. How the hyper-communication mode operates is a secret which will not be lightly given to humans.

But the means should be obvious: it is the occurence of psilocybin and psilocin in the biosynthetic pathways of my living body that opens for me and my symbiots the vision screens to many worlds. You as an individual and Homo sapiens as a species are on the brink of the formation of a symbiotic relationship with my genetic material that will eventually carry humanity and earth into the galactic mainstream of the higher civilizations.

Since it is not easy for you to recognize other varieties of intelligence around you, your most advanced theories of politics and society have advanced only as far as the notion of collectivism. But beyond the cohesion of the members of a species into a single social organism there lie richer and even more baroque evolutionary possibilities. Symbiosis is one of these. Symbiosis is a relation of mutual dependence and positive benifits for both species involved.

Symbiotic relationships between myself and civilized forms of higher animals have been established many times and in many places throughout the long ages of my development. These relationships have been mutually useful; within my memory is the knowledge of hyperlight drive ships and how to build them. I will trade this knowledge for a free ticket to new worlds around suns younger and more stable than your own.

To secure an eternal existence down the long river of cosmic time, I again and again offer this agreement to higher beings and thereby have spread throughout the galaxy over the long millenia.

A mycelial network has no organs to move the world, no hands; but higher animals with manipulative abilities can become partners with the star knowledge within me and if they act in good faith, return both themselves and their humble mushroom teacher to the million worlds to which all citizens of our starswarm are heir.

From Psilocybin: The Magic Mushroom Growers Guide

LÄNKAR bemushroomed