EFFEKTER Noterbara effekter. Observera att den listar både vanliga och mindre vanliga korttidseffekter.

Fysiska effekter:

Psykiska effekter:

OLIKA NIVÅER AV PÅVERKAN Här beskrivs olika nivåer (levels) av påverkan man kan uppleva med svamp. Allt beroende på hur stor dos man tagit. Detta är ingen kategorisering som skall tolkas som en absolut mall för hur effekterna kommer. En del personer upplever fler nivåer än de som beskrivs.

Level 1: Denna nivån ger en mild "stenad" effekt, med en del visuella förändringar (färgerna blir ljusare, synen skarpare, etc.). Korttidsminnet påverkas lite grand. Kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva förändras. Musiken kan låta djupare.

Level 2: Ljusare färger och visuella hallucinationer (saker börjar röra sig och "andas")., tvådimensionella mönster framträder när man blundar. Tankarna kan vara konfunderande. Förändringarna i korttidsminnet leder till långa tankemönster som hela tiden förändras. En förhöjd kreativitet uppstår då hjärnans naturliga filter förbikopplas.

Level 3: Mycket tydliga visuella fenomen. Kurviga, snurrande mönster och kaleidoskopiska effekter framträder på väggar, ansikten, etc. Hallucinationer flyter fram likt floder på träytor eller andra ytor som inte är helt släta. Hallucinationerna med stängda ögon blir tredimensionella. Sinnena förändras, konfunderingen ökar (man kan se ljud som färger, etc.). Tidsuppfattningen ändras, allt upplevs som ett evigt nu.

Level 4: Starka hallucinationer. Föremål flyter ihop med varandra. Ego-död eller splittring av egot inträffar. Saker kan börja tala med dig, eller så märker du att du känner motsatta känslor samtidigt. Verkligheten upplöses. Tiden saknar mening. Ut-ur-kroppen-upplevelser, och andra parapsykologiska fenomen. Sinnena blandas ihop.

Level 5: Total förlust av en visuell kontakt med "verkligheten". Sinnena slutar fungera som vanligt. Total förlust av egot. Sammansmältning med omgivningen, andra föremål eller universum. Förlusten av verkligheten blir så stor att den inte kan förklaras med vanliga ord. Nivåerna under 5 är relativt enkla att förklara med vanliga termer eftersom man kan mäta ändringarna i perceptionen och tankemönstrena. Nivå 5 är annorlunda eftersom den dimension där vi upplever saker slutar existera. ATT TRIPPA Här är ett utdrag från "The adventure of self discovery" av Stanislav Grof. Beskrivningen kommer från en psykiater som tagit 300ug LSD. Ingen svamp med andra ord, men beskrivningen av psykedeliska upplevelsen som vi får ta del av här är inte unik för just LSD, utan återkommer hos flera andra sorters psykedelia. Det handlar om hur man kan uppleva transpersonella upplevelser. Man upplever sig i form av en annan människa, ett djur, en växt, grupper av liv, eller livet i sig, eller hela universum.

I seemed to have connected in a very profound way with life on this planet. At first, I went through a whole series of identifications with various species, but later the experience was more and more encompassing. My identity spread not only horizontally in space to include all living forms, but also vertically in time. I became the Darwinian evolutionary tree in all its ramifications. I was the totality of life!

I sensed the cosmic quality of the energies and experiences involved in the world of living forms, the endless curiosity and experimentation characterizing life, and the drive for self-expression operating on many different levels. The crucial question I seemed to be dealing with was whether life on this planet would survive. Is it a viable and constructive phenomenon, or a malignant growth on the face of the Earth that cotains some fatal flaw in its blueprint condemning it to self-destruction? Is it possible that some basic error occured when the design for the evolution of organic forms was originally laid down? Can creators of universes make mistakes as humans do? Is seemed at the moment a plausible, but very frightening idea, something I had never considered before.

Identifying with life, I experienced and explored an etire spectrum of destructive forces operating in nature and in human beings and saw their dangerous extensions and projections in modern technology threatening to destroy this planet. In this context, I became all the coutless victims of the military machinery of modern warfare, prisoners in concentration camps dying in gas chambers, fish poisoned in polluted streams, plants killed by herbicides, and insects sprayed by chemicals.

This alternated with moving experiences of smiling infants, charming children playing in the sand, newly born animals and newly hatched birds in carefully built nests, wise doplpins and whales cruising the crystal-clear waters of the ocean, and images of beatiful pastures and forests. I felt profound empathy with life, strong ecological awareness, and a real determination to join the pro-life forces on this planet.

Se gärna det här videoklippet med Dr. Robin Carhart-Harris från Imperial College i London som beskriver hur de visuella fenomenen/tolkningarna uppstår i hjärnan, psykiska fenomen under trippen m.m. :

Dr. Robin Carhart-Harris - Psilocybin and the Psychedelic State

Och Reason.tv:s intervjuer med Roland Griffiths vid Johns Hopkins University och Robin Carhart-Harris vid Imperial College London:

HALLUCINATIONER? Hallucinationer är ett begrepp som används för att beskriva att man ser/upplever saker som inte finns och skall egentligen inte blandas samman med den psykedeliska upplevelsen där hallucinationer är sällsynta. Den psykedeliska upplevelsens inverkan är snarare än en total förvrängning mest en retning, en inbjudan för hjärnan att tolka, att mottaga och presentera en mer ofiltrerad version av synintrycken.

En av de framträdande effekterna från psilocybinsvampar är perceptionsförändringarna Med öppna ögon kan objekt pulsera eller smått röra på sig, raka konturer böljar sig som vågor, vibrerar, hörn snirklar sig. Synen kan trots den visuella störningen bli skarpare. Här följer ett ganska dåligt försök att beskriva hur mönster ser ut med öppna ögon. Det är tänkt att illustrera effekten av en hög dos.

Med stängda ögon framträder det visuella lagret ännu tydligare. Kalejdoskopiska effekter, mönster och fraktaler i regnbågens färger och som upprepar sig med perfektion, men även symboler, antika skriftspråk, djur, människor, ögon, etc. Även här illustreras en hög dos.

De beryktade hallucinationerna med rosa elefanter är mer sällsynta under påverkan av psykedeliska droger och bygger främst på myter. Vill du gärna se dom så kan du möjligtvis få din önskan uppfylld om du stänger ögonen och ger dig ut på safari i din fantasi. Det behöver inte nödvändigtvis involvera droger.

LÄNKAR Erowid psilocybin mushroom Vault: Effects
Physical Effects of Mushrooms - Shroomery magic Mushroom Information
How Hallucinogenic Drugs Work (om hur det fungerar i hjärnan)