AKTIVA ÄMNEN De ämnen som orsakar de psykoaktiva effekterna hos psilocybinsvamparna kallas tryptaminer. Tryptaminer är ämnen som innehåller en indolring, och de liknar signalsubstansen Serotonin. I fallet med psilocin så binder molekylen mycket bra till 5HT2A, 5HT2C and 5HT1A-receptorerna (specifika subtyper av serotoninreceptorn).

Psilocybin är den vanligast förekommande tryptaminen i psilocybinsvamparna. Efter intag avfosforiseras psilocybin snabbt av enzymet alkaliskt fosfatas. Det är därmed metaboliten psilocin som orsakar hallucinationer och psykologiska effekter.
Läs mer om Psilocybin

Psilocybin, 4-OPO4-DMT

Psilocin är det näst vanligast förekommande ämnet i psykedeliska svampar. Biotillgängligheten (den mängd som absorberas i blodomloppet från inälvstrakten) har undersökts hos möss, och funnits vara 50%. Psilocin distribueras uniformt mellan de flesta kroppsvävnader, förutom högre koncentrationer i lever och binjure. Hos råttor koncentreras psilocinet i följande specifika områden i hjärnan: Neocortex, hippocampus (används vid inlärning och för minnesfunktioner) och thalamus (används vid bearbetning av sinnesintryck). Hos råttor utsöndras ungefär 20% av psilocinet i urinen, och resterande del utsöndras som polärt konjugerade metaboliter, t.ex. glukoronider. En uppskattning är att mindre än 4% av psilocinet bryts ned av MAO, det enzym som bryter ned kroppsegna monoaminer som serotonin.
Läs mer om Psilocin

Psilocin, 4-OH-DMT

Baeocystin förekommer oftast i koncentrationer lägre än 0,1%. Ett fåtal arter, som exempelvis P. semilanceata (toppslätskivling) kan ha så höga koncentrationer som 0,36%. Eftersom det inte har gjorts så många farmakologiska studier på baeocystin är dess potens relativt psilocin okänd.
Läs mer om Baeocystin.
Se även Tråd på Shroomery: Baeocystin

Baeocystin, 4-OPO4-MT

OM INNEHÅLLET I OLIKA SVAMPARTER En del svamparter som inte tillhör Psilocybe-släktet innehåller också psilocybin, bl.a. Panaeolus, Gymnopilus, Pluteus, Conocybe och Inocybe.

Procent aktiva ämnen i olika svampar
ARTPSILOCYBINPSILOCINBAEOCYSTIN
Psilocybe cubensis0.63%0.60%0.025%
Psilocybe semilanceata0.98%0.02%0.36%%
Psilocybe cyanescens0.85%0.36%0.03%
Källa: Psilocybin Mushrooms of the World, Paul Stamets

Information om innehållet i fler arter, tillsammans med utförligare tabeller och referenser kan hittas i Magiska Molekylers wiki: Psilocybinsvampar