CANNABIS OCH CANNABINOIDER

Cannabis Sativa är det vetenskapliga namnet på växten som man tillverkar drogerna hasch och marijuana av. Cannabis indica är ibland ansedd att vara en egen art, men det är omtvistat, många ser den som en underart.


Klicka för större bild

As with most other plants on earth, there is a great deal of genetic diversity within the Cannabis sativa species. Many characteristics vary greatly, including size, shape, colour, growing season, flavor and smell, total and relative amounts of the various cannabinoids. There are two main sub-classifications of Cannabis sativa plants. These sub-species have been named in a somewhat confusing manner, causing many people to believe them to be separate species altogether. They are Cannabis sativa subspecies indica and Cannabis sativa subspecies sativa. Cannabis indica is an approved synonym for Cannabis sativa subspecies indica.

Cannabis sativa subspecies indica (A.K.A. Cannabis indica):
- Appearance: shorter and stockier, with wider leaves and fatter, denser flower clusters, higher yield.
- Effects: lower THC to CBD ratio - generally more physical ("knock-you-on-your-ass", "body buzz") although the relief of certain physical symptoms can have an emotional effect. - relaxing, sedating and pain reducing. - best for later in the day, and bedtime.

Cannabis sativa subspecies sativa:
- Appearance: taller and lankier, with narrower leaves and loose flower clusters, lower yield.
- Effects: higher THC to CBD ratio - generally more stimulating and uplifting - increases focus and creativity - supports immune system - stimulates appetite - best for earlier in the day.

Most cannabis plants can not be classified as either indica or sativa alone, but actually fall somewhere in between these two classes. Because of the lower yield and longer growing season of the "sativas", most commercially available marijuana comes from either "indicas" or "indica-dominant crosses." Compassion centres try to accomodate the needs of their members by providing as much variety as possible. Members should consider selecting appropriate strains to meet their needs.

Text från T.C.C.'s medical cannabis user's guide.

Cannabis Indica

Cannabis Sativa

Det finns även en tredje sorts cannabis: Cannabis Ruderalis, som är en art som inte innehåller så mycket THC, men som sägs sägs kunna göra dig hög om du röker mycket. Den växer främst i Ryssland och närliggande länder. Odlas i princip aldrig i russyfte av cannabisodlare, men är ibland korsad med en thc-stark sativa eller indica för att avkomman ska få både ruderalisens autoblommande (plantan behöver inte 12h mörker/12h ljus för att blomma) egenskaper och sativan eller indicans potens.

Cannabis innehåller ett 80-tal psykoaktiva ämnen. THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) finns det mest av och anses vara det ämne som skapar ruset. Men även CBN och CBD som också finns i stora koncentrationer spelar en stor roll för att ge olika karaktärer på ruset (Se tabellen nedan). THC finns i störst koncentration i honplantan. Man tror att honplantan använder ämnets klibbiga egenskaper för att pollen från hanplantan ska fastna lättare, samt som ett gift för att förhindra att små däggdjur äter upp plantorna. THC:n finns på bladen och blommornas yta i så kallade triochomer. I början av plantans liv är de genomskinliga för att sedan bli gyllenbruna när blommningen är över och THC-nivån är som högst. Hanplantorna brukar slängas bort eftersom deras THC-halt anses vara för låg för att ha ett värde. En del kan dock tänka sig att göra olja av dom, men frågan är om kostnaden för lösningsmedlet gör att det lönar sig.

THC löser sig inte vatten, men mycket bra i andra polära lösningsmedel (alkoholer) samt opolära lösningsmedel inklusive oljor.


De THC-fyllda trichomerna på bladen/blommorna i mycket hög förstoring.
Olika cannabinoiders egenskaper (Från Marijuana Medicine av Christian Rätsch)
delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)Euforisk, stimulerande, muskelavslappnande, antiepileptisk, motverkar illamående, antiinflammatorisk, aptitstimulerande, hjälper mot bronkit, sänker blodtrycket, antidepressiv, smärtstillande, verkar sänka immunförsvaret.
Cannabidiol (CBD)Minskar dom psykedeliska effekterna av THC. Har sederande och smärtstillande effekter.
Cannabichromene (CBC)Ökar dom psykoaktiva egenskaperna hos THC. Har sederande och smärtstillande egenskaper.
Cannabigerol (CBG)Sederande effekter och antibakteriella egenskaper. Minskar tryck innanför ögonen. Är den biogenetiska prekursorn för alla andra cannabinoider.
Cannabinol (CBN)Milt psykoaktiv degraderad THC-molekyl. Främsta egenskaperna är att den är antiepileptisk och minskar trycken innanför ögonen.

DROGFORMER

Hasch

Hasch är stelnade bruna eller brunsvarta kakor av cannabisens THC-fyllda kåda. Hasch är den vanligaste formen av cannabis i Europa. I Sverige kommer det främst från norra Afrika (marocko), men åker man till Holland eller Christiania kan man även hitta hasch från Indien, Nepal, Afghanistan och närliggande länder. I Holland görs det även inhemska haschsorter som brukar vara mycket starka. Haschet tillverkas på 2 olika sätt (det finns fler sätt men dessa är vanligast):

Resin-hasch: Färgen är mörkbrun näst intill svart, konsistensen är mycket finkornig, så mjuk att den går att knåda mellan fingrarna när man värmt upp den lite. Haschet tillverkas genom att tillverkaren gnider bladen mellan handfaltorna. Kådan fastnar på händerna och rullas till bollar eller kakor. Resin-hasch är den vanligaste formen av hasch från Asien. Exempel på resin-hasch är sortena Charas, Afghan, Pakistani och Nepal. Läs mer om tillverkningen här

Resin-hasch (klicka för större bild):


Resin-hasch (klicka för större bild)

Skak-hasch: Ljusbrun till mörkbrun färg. Oftast hårda kakor med platt yta. Tillverkas genom att cannabis skakas över ett finmaskigt nät. Trichomerna faller av löven och blommorna och hamnar under nätet. Trichomerna pressas till kakor. Första pressningen blir den bästa kvaliteten. Skak-hasch är den vanligaste formen av hasch från Afrika och Mellan Östern. Exempel på skak-hasch är Pollem, Marockan (vanligaste haschet i sverige) och Libanes. Bildguide på hur pressningen går till

Skak-hasch (klicka för större bild):


Skak-hasch (klicka för större bild)

Det finns många myter om vad standardhaschet innehåller. Bildäck, olja, djurkadaver... och givetvis kamelskit. Det är visserligen mycket troligt att det kan finnas bindemedel i hasch av låg kvalitet, men om man vill blanda ut haschet med någonting för att öka mängden så använder man väl lämpligast cannabislöven... Varför kamelbajs, bildäck, djurkadaver och andra former av avfall? Hur troligt är det egentligen? Dåligt hasch är inte dåligt för att det är utblandat, det är dåligt för att det är för mycket växtdelar i förhållande till THC.

I Storbrittanien får de ofta hasch som har plastbitar i sig, haschet kallas soapbar och är inte så bra, lyckligtvis är det mer ovanligt med den sortens hasch i Sverige.

Marijuana

Marijuana är benämningen på blommor och toppskott från cannabisplantan, inte löv som många tror. Det finns många olika s.k "strains" (sorter) på marknaden. De är korsningar av olika plantor som har förädlats genom att man hela tiden låter de bästa honorna få bli mammor till nästa generation plantor, där den bästa honan väljs ut, osv. osv. Olika strains skiljer sig i färg, utseende och karraktär på ruset.

Marijuana är ganska ovanligt bland langare i Sverige. Här finns främst hasch, och då oftast standard-marockan av låg kvalitet. Om vi jämför Europa med USA så är förhållandena väldigt olika. Där finns det enbart marijuana som odlats i nordamerika, här finns nästan enbart hasch som kommer från Marocko eller Asien.

Marijuana ansågs tidigare vara svagare än hasch, jag kan dock inte hålla med om detta. Det fanns precis som nu olika kvaliteter, det som kallas schwag i USA (har en låg kvalitet, runt 4% THC) och kind (den bästa kvaliteten, 18-22%). Kind fanns även på 60 och 70-talet, men huvuddelen av gräset i USA var schwag, enligt folk i alt.drugs.pot. Då översvämmades landet av utomhusodlat gräs från Mexico. DEA har gjort mätningar i beslagtagen marijuana sedan början av 70-talet och styrkan har hela tiden ökat sedan dess. Detta beror inte på att marijuanan i sig blir starkare, snarare är det så att kvaliteten ökar. Starka strains odlade under HPS-lampor dominerar gräsmarknaden i dagsläget. Importen är inte så hög. I Sverige så är gräset antingen odlat under HPS i en liten garderobsodling, eller insmugglat från Holland eller Danmark där det odlats under HPS.

Blommande cannabisplanta:
Närbild som visar de thc-fyllda s.k triochomerna:

Blommande cannabisplanta.

Närbild som visar de thc-fyllda s.k triochomerna

Hascholja

Hascholja är benämningen på ett extrakt av cannabinoiderna. Extraheringen sker genom att man lägger cannabisen i lösningsmedel, låter cannabinoiderna lösa upp sig i lösningsmedlet, tar bort cannabisen och låter lösningsmedlet dunsta. Kvar finns en trögflytande brun massa som är mycket stark. För att göra oljan mer lättflytande brukar man blanda ut den med lite sprit. Oljan kan man droppa på e cigarett (ett par droppar räcker), men går även att vaporisera eller så kan blanda oljan med finsmulad marijuana för att få en deg som man kan forma en haschbit av.

Den bästa metoden för att tillverka hascholja är butangasmetoden. Resultatet får en gul färg och kallas passande nog honey-oil. Det är renare än den olja som tillverkas med aceton, eftersom klorofyllet inte följer med butangasen.

Hascholja:

Hascholja

Förvaring av Cannabis

Cannabis förlorar sin styrka p.g.a syre, värme och solljus. Solljus och värme påverkar THC-molekylerna så att de bryts ner till mindre psykoaktiva cannbinoider. Att förvara cannabis syretätt anser jag vara viktigt, eftersom fukten annars försvinner. Resultatet blir att rökat smakar mindre och blir starkare för halsen. Byt påse om den går sönder och förvara aldrig rökat i foliebitar om det ska hålla sig längre än en vecka med bibehållen färskhet.

För långtidsförvaring, stoppa det i flera lager plast (exempelvis zip-påse i en plastpåse i en burk) och lägg det i frysen. Då håller det sig bra i flera år!

Det finns även glasburkar för sylt-tillverkning som man kan köpa för en mindre summa. De har en gummipackning, glaslock och en fastspänning av ståltråd som håller fast locket. Dessa är mycket bra, ingen luft kommer in, ingen lukt kommer ut! Detta gör att man kan förvara cannabisen mycket längre tid.

I en studie från mitten av 70-talet som gjordes på University of Mississippi, USA, så undersökte man hur snabbt potensen avtar i mörka förslutna glasflaskor som förvarandes i olika temperaturer under 2 års tid. Mätningarna gjordes efter år ett och år två.

+37 grader Celsius = 20.0% årlig förlust av THC (totalt 40% förlust)
+22 grader Celsius = 6.9% årlig förlust av THC (totalt 13.8% förlust)
+4 grader Celsius = 5.5% årlig förlust av THC (totalt 11% förlust)
-18 grader Celsius = 3.8 grader förlust av THC (totalt 7.6% förlust)


Zip-påsar räcker för tillfällig förvaring, men du kan räkna med att rökat blir sämre med tiden.

TILLVERKNING AV RESIN-HASCH:

HASHISH
The Exotic Elixir
By: Ezrider

Welcome, Allow me to usher you into the den of tranquility. We shall utilize Hashish as our guide to exotic places. as the aroma fills your head, the sweet tingling is felt deep within your lungs. gliding effortlessly on heights of Hash to the east and the land of charras.

Ah, Nepal!! The country with the highest mountain and it's Hash offers an incredible altitude also. For thousands of years hashish has been utilized by the inhabitants as both a medicinal herb and as an intoxicant.

There are several countries that produce Hash, but only two basic types can be produced. These are either pollen or resin Hash. Nepal, which yields the resin variety, is known to have potentially the most powerful resin Hash. However, because the resins must be gathered by man, there are many variables that must be considered in seeking the highest quality resin Hash.

Resin is gathered by hand-rubbing the Cannibis Indica, which is the Asian variety of marijuana. Proper care must be taken when rubbing the plants to insure maximum quality. To the unconcerned rubber, the plant is lifeless, to be attacked and wutilated so as to squeeze the joy juice from it's leaves and stalk, thus getting unnecessary weed fiber mixed with the resin. Others respect the herb and treat their plants with tenderness. They will converse with the plant as their hands gently stroke it, knowing that they are stimulating their mistress to secrete it's precious sap for them. When properly rubbed, the plant lives on and continues to produce resin until the rains comes to bring the harvest season to an end. So the wise harvester can visit his herbal lady daily, caressing her and building up the sparkling resins on his hands. The hands are periodically rubbed together to adhere the resin and form little beads of sticky Hash. More and more rubbing produces a sufficient amount of beads to be formed into balls or fingers of pugnent Hash.

A tremendous amount of man hours are required to obtain a quantity of Hash and it's not unlikely for a hard working Hash rubber to gather only a kilo during the two month harvest season. This directly affects the market price and, of course, the availability, but considering the potential for quality this laboring can be easily rationalized. Since this actual labor is involved why not produce the very best? Easily said, but other variables must now be considered. The altitude of the plants should be mentioned as an important factor in resin production as the best plants thrive at the elevation between 5,000 and 7,000 feet. There is a Hash belt spanning thousands of miles and several countries, winding it's way through the Himalayan mountain range. Before you grab your hiking boots, let me say that not every hillside is covered with resin dripping plants because other factors are involved. For instance, the temperatures and the amount of daily exposure to the energy giving sun are controlling factors in the growth of a premimium plant. During the summer months the plants will protect themselves from the intensity of the sun by secreting resins. Thus the harvester is collecting the juices that flow from the plant rather that milking it.

Another variable of quality is the precipitation level. Understandably the rains wash the resins away, so one must gather the vital fluids when the plant is near or at it's maximum output. If the harvester waits too long the resin may be carried away by the monsoons. Also, if the plant is rubbed early in the morning while the dew is still clinging to it, the water will accumulate with the resin. This usually makes the Hash harsh in the upper throat when smoked and will also cause the Hash to mold. This whitish mold is often mistaken for opium, but rarely will this be the case. Sometimes water is intentionally rubbed on the outside of a group of Nepalese fingers or a ball. This will cause a mold to form on the outside which will harden it and create crust to protect the moist interior. This is the basic packaging and protection of the Hash, but freshness can only exist for a short period this way.

Occasionally resin has been adulterated with ghee or wax. The 'ghee', which is animal or vegetable oil, is used as a coating on the hands to assist the gathering of the resins and also as a binder to aid in adhering. This is also true with wax, and sometimes water might be introduced as a momentary binder. These adulterations do not yield pure highest quality Hash for the purest resin will adhere to itself. When considering the legend of opiated Hash, one should realize that opium smokers prefer pure opium and the Hash consumers prefer the purest Hash. If opium and Hash are mixed together it is usually because both are of low grade and when combined might become marketable.

Our journey to Nepal has been brief but I hope all will make the trip again. Nepal was the last country in the world to make Hashish "illegal", but the Hash culture will witness the rise and fall of the prohibition. We shall explore new haights on further adventures into the realm of Hash. Until then, Best of Bowls! "Bom Bhola!!"