Positiva Effekter

Effekterna är ganska personliga och beror mycket på hur din kropp och själ mår för tillfället. Mår du bra och är glad så kommer dessa känslor att förstärkas så att du blir planetens lyckligaste person. Men om du är deprimerad och orolig så kommer dessa effekter att förstärkas vilket inte så trevligt. Det är därför av stor betydelse att man som ovan planerar sina röktillfällen, s.k Set & Setting som man kan läsa mer om här. Använd inte droger för att fly från problem, använd dom för att förstärka positiva saker.

Psykiska effekter:
 • Lyckokänslor, eufori.
 • Lugn, stress försvinner.
 • Djupare tankar, filosofiska tankar.
 • Problem löser sig, främst genom att man i tankeprocesserna hittar nya synviklar på problemen.
 • Kreativiteten ökar, genom att stimulera viljan att uttrycka sig i konst, skrift eller musik.
 • Musik låter bättre
 • Alla yttre intryck förstärks.
Fysiska effekter:
 • Avslappning i hela kroppen
 • Pirrningar/spasmer i ben/armar
 • Lindring av fysisk smärta kan förekomma
 • Ökad aptit (mat smakar väldigt bra)


Jag undrar vad det är för sorts cannabis som kan skapa dom ögonen?

Cannabis ger för vissa individer visuella effekter kan upplevas med stängda ögon. En fördel är att man ligger ner i en mjuk säng med stängda ögon och slappnar av. Symboler, mönster eller "resor" där man flyger omkring i landskap osv. är exempel på saker som uppenbarar sig.

Detta kallas CEV (Closed Eye Visuals). Om man jämför Cannabis-CEV:s med Svamp eller LSD så är cannabisens svagare, men med högre grad av transformering, där objekt hela tiden förändras eller dyker upp som snabba ögonblicksbilder. Mönster och effekterna på starkare psykedeliska droger är mer långlivade, så man hinner ta till sig alla små detaljer mycket mer innan de förändras.

OEV:s (Open Eye Visuals) är inte så påtagliga med cannabis. Verkligheten kan se mer "tecknad" (utkladdad) vid högre doser. Ljuset kan se ut att flimmra svagt och man kan se mönster på ytor enklare. OEV:s kommer bara på höga doser som samtidigt angräsar till fysiskt illamående. Cannabis är därmed inte en drog man tar för att kunna hallucinera eller "se saker".

Lästips:
THE EXPERIENCE OF GETTING HIGH Av Mikki Norris with Chris Conrad. Beskriver hur det är att vara hög, och gör det väldigt bra. Bör läsas!