Negativa effekter/upplevelser av cannabis.

Psykiska effekter under ruset:

  • Trötthet. När ruset börjar gå över blir många cannabisrökare slöa/trötta. Detta släpper normalt efter några timmar, beroende på hur mycket som rökts och av vilken sort. Vissa sorter ger mer trötthet än andra.
  • Paranoia. En viss grad av paranoia kan förekomma, främst under ruset och hos ovana rökare. Man oroar sig för att bli upptäckt, att polisen lurar bakom varje gathörn etc. Det är mer en effekt från förbudet/stigmatisering än en effekt från drogen. Drogen förstärker rädslorna och nervositeten av att begå ett brott.
  • Försämrat korttidsminne. Man glömmer bort vad man pratar om. Ett korttidsminne på 10 sekunder är inte ovanligt om man rökt mycket. Se legaliseringsguiden
  • Koncentrationssvårigheter. Att sitta och titta på en film och följa handlingen kan vara rätt svårt under tiden man är hög. Risken är stor för utsvävande funderingar kring detaljer man noterar kring handling, scener, skådespelarinsatser, etc. istället för själva handlingen. Samma nedsättning gäller andra uppgifter som kräver koncentration, som att göra läxor om man går i skolan, eller bara i allmänhet ägnar sig åt beräkningar eller andra krävande tankeuppgifter.

Fysiska effekter under ruset:

  • Illamående/Huvudvärk. Främst en orsak av att ha rökt för mycket. Kan bero på minskade blodsockernivåer.
  • Hosta/Astma/Andningssvårigheter. Främst i anslutning till rökningen. Värt att notera är att Astmatiker tycker cannabis fungerar bra för att lindra astmaanfall. Cannabis leder inte till lungcancer.
  • Klumpighet. koordniationsförmågan är lite nedsatt, det är lätt att exempelvis välta en flaska på ett bord, tappa något eller liknande. OBS! Cannabisens klumpighet kan inte på långa vägar liknas vid alkoholens klumpighet som är 100ggr större.
  • Torrhet i munnen. (främst hos nybörjarrökare)
  • Torra ögon, lite blodsprängda. (främst hos nybörjarrökare)
  • Lägre puls, högre blodtryck (kan kännas obehagligt om man redan har problem med blodtrycket)
Negativa fysiska och psykiska effekter som kvarstår i nyktert tillstånd:

LÄNKAR Mer information om negativa effekter kan du läsa om i Amerikanska Institute of medicine's studie om cannabis. Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base En bra redogörelse om cannabisens alla negativa effekter. Vad som talar för och emot resultaten av olika forskningar, m.m. Opartisk!