Information om Cannabis-Info

CannabisInfo är ett försök att sammanställa information/fakta om Cannabis, samt kulturen runt drogen.

CannabisInfo vill inte uppmana någon att använda cannabis. Men om personerna redan bestämt sig för att göra det, låt de då få reda på information om drogen på ett mer ingående sätt än den information som är vanligast förekommande i samhället. Genom att ha mycket information med från början så kan förstagångsanvändaren minska risken för negativa upplevelser, både akuta i form av snetrippar och på längre sikt nedsatt minne, amotivation, osv. Om man känner till var fallgroparna finns så blir det genast mycket lättare att undvika att falla rakt ner i dom.

CannabisInfo har en systersite, SvampInfo. Besök gärna den!

/ Knarkkorven


Mmkay?

In englishFor international visitors!