Hur röker man cannabis?

Cannabis röks vanligtvis i joint (cigarett), pipa eller vattenpipa (bong). Mer om dessa metoder går att läsa här.

Dosering

En nybörjardos ligger på 0.1 gram. Detta eftersom det är svårt att mäta upp denna mängd utan en våg, samt faktumet att styrkan (och därmed dosen) varierar mellan olika sorters hasch/marijuana så är det smartast att börja med en liten bit. Volymen hasch motsvarande 1-2 tändstickshuvuden, för marijuana gäller 3-6 tändstickshuvuden.

Rök och vänta sedan 10-15 minuter. Känner du ingenting eller för lite, rök då mera. Genom att vara försiktig i början så undviker du snetrippar.

Hur man röker

Ett av de vanligaste nybörjarmisstagen är felaktig inandning av röken. Detta misstag tror jag är en av anledningarna till att vissa människor inte känner någonting första gången de röker.

Misstagen som görs är att röken inte kommer _djupt_ ner i lungorna, samt att den inte hålls inne länge nog för att THC:n ska absorberas av lungvävnaden.

Röken ska som sagt djupt ner i lungorna, inte som en tobakscigarett där man drar halsbloss. Andas in från botten av lungorna till toppen, sedan håller du inne röken i ca 10 sekunder. Tumregel när det gäller tid: Är det mycket rök i utandningen så är du inte 100% effektiv.

Blir man hög första gången man röker?

En teori som försöker förklara varför alla människor inte känner något första gången de röker är att receptorerna i hjärnan som THC interagerar med måste vänja sig, och att det därför tar några gånger innan man känner sig hög. Jag tror inte på den teorin som ett faktum. Det finns många som vittnar om att de blivit mycket höga första gången. Hur hade deras receptorer blivit utvecklade? Det kanske finns en individuell tröskel hos receptorerna som måste övervinnas först. Vissa har en låg tröskel, andra har en hög. Men jag tror att anledningen till att många inte blir höga första gången snarare beror på felaktig inhalering (dvs mun/halsbloss) och att de inte håller inne röker länge nog. En annan orsak kan vara att förväntningarna på effekterna är för höga. Bilden av cannabis som en kraftig hallucinogen drog som gör att man ser rosa elefanter är inte så sann... De första gångerna koncentrerar man sig främst på de fysiska effekterna (avslappning, pirr i benen, osv) snarare än de psykiska effekterna som framträder mera efter några ytterligare röksessioner. Samtidigt beror det kanske på vad och hur mycket man förväntar sig uppleva?

För en nybörjare kan det ta 10-20 minuter innan effekterna kommer, men en vanerökare kan känna ruset komma sekunderna efter första blosset. Därför är det inte konstigt om dina vana kompis känner mycket med en gång. LÄNKAR Flashback-tråd: Beskriv ditt första cannabisrus
Swecan-tråd: Första gången