Cannabis tillsammans med andra droger

Generellt: Blanda inte cannabis med andra droger om du inte är van cannabisrökare eller om du inte vet vilka effekter kombinationen kan ge. Bästa experimentplatsen är inte på en fest bland personer du inte känner helt 100%. Det kan leda till jobbiga upplevelser om de paranoida dragen hos cannabisen förstärks.

Cannabis + Svamp: Som ketchupen på korven passar cannabisen till svampen. Det går att röka före, under eller efter svamptrippen med olika resultat: Före: Svampen smyger sig på utan att man märker det och så helt plötsligt upptäcker man att man är riktigt trippad Under: Cannabisen gör att kroppsvärmen kommer tillbaka, leder/muskler mjukas upp och body-loaden släpper. Allt blir mycket trevligare. Svampen peakar på nytt. Efter: Bra verktyg för att gå igenom svamptrippen och analysera.

Men en liten varning: De som inte är så vana vid svamp ska undivka att kombinera med cannabis innan de lärt känna svampens effekter. Trippen kan annars bli för stark och kan upplevas som jobbig. Vissa anser att cannabisen tar bort en del av svampens effekter, och undviker därför cannabis under trippen

Cannabis + Lustgas: Mycket trevlig kombination. Nästan obeskrivbar. Tar dig lååångt bort.

Cannabis + Salvia: Salvians effekt blir ännu mer konstig och underlig. Cannabis boostar salvian, 1x blir som 7x.

Cannabis + LSA: LSA är tråkigt ensamt, men tillsammans med cannabis blir det i klass med en lågdos-svamptripp.

Cannabis + Alkohol: Anses ofta vara en dålig kombination. Kan leda till illamående. Men vissa tycker att cannabis och öl passar bra ihop. Alkoholen bör bara användas till salongsberusning uppnås för att undvika de negativa effekterna.

Cannabis + amfetamin: (Tillägg från Gurkan) Man blir totalt nollställd; Varken uppåt eller neråt. Bara helt tanklös och tiden försvinner. En klar tid-dödare.

LÄNKAR:

Flashbacktråd: Cannabis och Alkohol
Flashbacktråd: Cannabis och Kodein (opiater)
Swecan-tråd: Cannabis och Alkohol